De rol van rouwtherapie in een rouwproces

In onze cultuur wordt vaak afwerend gereageerd op alles wat te maken heeft met rouw en verlies. Rouwenden worden getroost met clichés en heel veel rouwende mensen worden niet opgemerkt. Dit kan leiden tot grote schade op zowel lichamelijk vlak als op geestelijk vlak. Het kan leiden tot depressie, vermoeidheidsklachten en zelfs tot zelfdoding.

Rouwprocessen verlopen vaak onvoorspelbaar en volgen ieder hun eigen weg. Verlies niet goed verwerken kan leiden tot zeer gecompliceerde situaties. Mensen kunnen zich verliezen in hun pijn, overweldigd worden door de hoeveelheid emoties en geen betekenis kunnen vinden in het leven. Daarom vraagt elk verlies hoe groot of klein dan ook om een goede verwerking.

” Het doorlopen van een moeilijk rouwproces,
is de kern van rouwtherapie. “

De natuurlijke balans tussen verlies en vernieuwing

Het doorlopen van een moeilijk rouwproces is de kern van rouwtherapie. Rouwtherapie beweegt zich tussen presentie en interventie. Het gemis en de pijn wordt gevalideerd aan de ene kant, maar aan de andere kant wordt de rouwende ook uitgedaagd om het eigen leven weer in eigen handen te nemen. Er wordt een weg gevonden door emotionele regulering, het hervertalen of opnieuw kaderen van negatieve overtuigen en disfunctionele interpretaties over het eigen rouwproces. Iemand leert zijn rouw een plek te geven.

Rouwtherapie heeft als doel om de natuurlijke balans tussen verlies en vernieuwing, tussen gemis en zingeving te herstellen. Het gevolg is dat het leven weer kan gaan stromen en nieuwe mogelijkheden geboden kunnen worden.

Waarvoor kan rouwtherapie ingezet worden?

Rouwtherapie is niet alleen bedoeld voor mensen die rouwen om een dierbare. Rouwen is een breed begrip en kan gaan van het overlijden van een huisdier tot het lege nest-syndroom. Rouwenden herken je vaak aan de volgende kenmerken: